0371-586 300 English
produktion

Företaget

PlaCell ab är ett legotillverkande formsprutningsföretag som har 49 anställda och omsätter ca 100 miljoner. PlaCell ab har systematiskt satsat på investeringar och förbättringar som har gett företaget en stabil grund i form av effektiva och ändamålsenliga lokaler och produktionsutrustningar.
PlaCell ab har personal med erfarenhet, kompetens och engagemang. Dessa långsiktiga satsningar syftar till att åstadkomma en över tiden god och uthållig relation med kunder och leverantörer.

Vision

Lång tradition och erfarenhet tillsammans med en målmedveten satsning på att utveckla våra produktionsresurser samt att ligga långt framme när det gäller ny teknik. Detta har gett oss unika möjligheter och en mycket bra plattform för att i framtiden möta våra kunders behov av KVALITET, KOMPETENS och SERVICE.

Historia

PlaCell ab´s rötter sträcker sig tillbaka till ett av Skandinaviens äldsta formsprutningsföretag, Celluloid ab, som grundades redan 1920. PlaCell ab startades 1990 av tre anställda för att drivas vidare i Gislaved, i samband med att Celluloid ab bytte ägare och omstrukturerades.

PlaCell ab, startade med 20 anställda och en omsättning på knappt 12 mkr i hyrda lokaler. Idag har företaget 49 anställda och omsätter ca 100 mkr.
Verksamheten bedrivs i egna lokaler vid riksväg 27.

lager