0371-586 300 English

Kvalitet – vi är certifierade enligt IATF 16949:2016

Kvalitet - vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015.

Hur säkerställer vi vår kvalitet?

Rätt kvalitet är ett mått på vår förmåga att uppfylla våra kunders förväntningar. De löften vi ger måste vi alltid uppfylla. Vid bedömning hur väl vi lyckas är det alltid kundernas uppfattning som räknas. Förväntad kvalitet erhålls genom att vi arbetar mot långsiktiga mål för att ge kontinuitet i relationerna till kunder och leverantörer.

Rätt kvalitet når vi genom att en specifikationsenlig produkt levereras till rätt plats, i rätt tid och till överenskommen kostnad.

Miljö - vi är certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015

Vi säkerställer vårt miljöarbete genom att:

  • Integrera miljöarbetet i vår långsiktiga planering.
  • Informera, utbilda och engagera vår personal i miljöfrågor och om vilken miljöpåverkan vi har.
  • Prioritera leverantörer som lever upp till vår miljöpolicy.
  • Arbeta för en ökad återanvändning och återvinning av material och utrustning, om det innebär en vinst för miljön.
  • Tillverka varor på ett så resurssnålt sätt som möjligt.