0371-586 300 English
verksamhet

Produktframtagning i projektform från idé till färdig produkt.

Bred erfarenhet och hög kompetens säkerställer trygg projekthantering. Underlag för såväl förfrågan som framtagning av ny produkt är i de flesta fall numeriskt. Vi använder oss av SolidWorks (CAD) och hanterar de flesta filformat. Vi utför även simulering av formsprutningen med Moldflow simuleringsprogram.
En första simulering görs ofta redan på idéstadiet eller vid förfrågan. Förutom ett väl utarbetat samarbete med ett antal svenska verktygsleverantörer har vi upparbetade kontakter i Europa och Asien. Intrimning och utfallsprovning av samtliga nya produkter i produktion utförs av vår funktion för produktionsteknik i nära samarbete med kvalitetsavdelningen som svarar för utfallsprovshanteringen.

produktion
prod_240

Formsprutning - vi gör det svåra enkelt

Formsprutningen sker i moderna formsprutor med modern kringutrustning. För närvarande 35 st. med låskraft från 35 till 320 ton och med insprutningsvolym upp till 0,5 liter. Några av formsprutorna är speciellt anpassade för tillverkning av detaljer i flera färger eller material (dubbelgjutning) Många detaljer blir helt klara direkt vid formsprutningen eller genom kompletterande efterbearbetning / montering.

Simulering - självklart

Att tidigt kunna simulera formsprutningsförloppet bidrar till en kostnadseffektiv totallösning.
Vi använder simuleringsprogram från Moldflow och en första simulering sker ofta redan på idéstadiet eller i samband med offert.
Som en ytterligare länk i vår ”värdekedja” kan vi vidare erbjuda simuleringsanalys i vårt Moldflow system av eftertryck och skevning.

Montering

Vi kan erbjuda kostnadseffektiva systemlösningar.
I en separat avdelning för kompletterande bearbetning och montering har vi utrustning för bland annat tampotryck och varmprägling samt svetsning. Varmpräglingen kan även ske på en välvd yta till exempel utvändigt på ett vred. Flera plastdetaljer monteras ofta till kompletta enheter där även andra inköpta detaljer kan ingå.

Logistik

Löpande order tas omhand i ett välutvecklat logistiksystem. Sedan lång tid tar vi emot order, leveransplaner och fakturerar via EDI.

En fortlöpande utveckling sker genom att förbättra
och vidareutveckla vårt MPS-system.

Verktygsverkstad

Vår egen verktygsverkstad svarar för service, underhåll och reparationer av verktyg. Alla formverktyg servas efter produktion och förvaras sedan till nästa produktionstillfälle i ett verktygsförråd som utgör egen brandcell.
Vår verktygsverkstad har även kapacitet för nytillverkning och ändring av formverktyg.

Numerisk beredning och styrning (CAM) hanterar vi i MasterCam

Underhåll

PlaCell ab har en separat funktion för underhåll och satsar på förebyggande underhåll.
För att minimera risken för oplanerade stillestånd har vi intern kapacitet till fortlöpande service och reparationer på såväl formsprutor som annan kringutrustning. Detta är också en satsning på att långsiktigt kunna hålla hög driftsäkerhet i våra utrustningar och säker produktion åt våra kunder.