0371-586 300 English

Vi är Placell

PlaCell ab är ett legotillverkande formsprutningsföretag som har 49 anställda och omsätter ca 100 milj. PlaCell ab har systematiskt satsat på investeringar och förbättringar som har gett företaget en stabil grund i form av effektiva och ändamålsenliga lokaler och produktionsutrustningar.

KVALITET, KOMPETENS och SERVICE.

ruta_SWE
startsida_ruta_mitten_swe
startsida_ruta_hoger_swe